redas_dirzys_los_artistasRugsėjo 4 d., penktadienį, Laisvajame universitete (LUNI) lankysis Alytaus menininkas ir aktyvistas, politinių sanklodų kritikas, straipsnių ir manifestų, konstatuojančių hierarchinės visuomenės ydas, autorius Redas Diržys. Jis perskaitys trumpą pranešimą „Kurkime ne meną, o gyvenimą” ir pristatys jo paties verstą Stewarto Home’o knygą „Kultūros antpuolis: utopinės srovės nuo letrizmo iki „Klasių kovos“. Šios knygos pasirodymas Lietuvoje simboliškai susijęs ir su pirmąja LUNI paskaita, įvykusia 2008 m. rugsėjo 11 dieną, per kurią buvo įvykdyta „radikalaus meno“ akcija – studentai apipilti išmatomis… Po metų sugrįžtantis lektorius teigia nebesiplėsiąs šia kontrkultūros ir radikalaus meno tema: „Prieš metus nepavyko priartėti prie pagrindinių tezių, kuriomis norėjau išsakyti labai kritinę poziciją vadinamojo „radikalaus meno“ atžvilgiu. Atsirado veikėjas, kurio nuomone, radikalų meną reikia daryti, o ne apie jį kalbėti. Šiemet nebeketinu plėstis šnekėdamas šia tema (tam yra knyga – puiki savišvietos priemonė), todėl pateiksiu principinius tokių reiškinių vertinimus.“

„Kultūros antpuolis“ – pirmoji anglo Stewarto Home‘o (g. 1962), menininko ir kontrmenininko, filmų kūrėjo ir rašytojo, subkultūros pamfletisto ir neoficialiojo meno istoriko, knyga, kurią būdamas 25 metų. Netrukus, 1990–1993 m., S. Home’as pradėjo tris metus trukusią meno streiko kampaniją, kuri, anot kultūros istorikų, keliasdešimt procentų sumažino meno kūrinių prekybą visame pasaulyje „Kultūros antpuolis“ – tai andergraundinio meno istorija, kurioje iš asmeninės perspektyvos dėstomos pagrindinės šiuolaikinių radikaliųjų meninių ir politinių judėjimų idėjos, jų ištakos ir raida. Knygoje kalbama ne tik apie visiems gerai žinomas menines sroves – dadaizmą, futurizmą, siurrealizmą, situacionizmą, bet ir apie Lietuvoje mažai girdėtus kontrkultūros bei antimeno sąjūdžius, radikaliai oponavusius vyraujančiai kapitalizmo ideologijai ir gyvenimo būdui: neoistus, jipius, „mazerfakerius“ ir pan. Kaip teigia knygos autorius, visi minimi judėjimai vienaip ar kitaip sugebėdavo atverti naujus pasaulio suvokimo horizontus, kol nesusidurdavo su ta pačia problema – „rimtąja kultūra“.

Pasak lektoriaus, „Kultūros antpuolis“ nėra knyga, kurią reiktų pasyviai kontempliuoti. Ją reiktų aktyviai naudoti, jos turinys gali būti permontuotas ir naujai surikiuotas visiškai kitokiomis formomis bei kombinacijomis. Kultūrinės ir politinės problemos niekada nebūna išspręstos vienąkart visiems laikams – revoliucinis kultūros atnaujinimo procesas turi vykti nuolat. Šios knygos tikslas – apžvelgti praeityje įvykusius kapitalistinės kultūros antpuolius ir surasti galimybę pratęsti šį procesą.

Laisvasis universitetas (LUNI) – tai alternatyvus savišvietos tinklas, suburiantis žmones, kurie nori mokytis vieni iš kitų, dalintis patirtimi bei gauti naujų žinių. Jis atviras visiems, nepriklausomai nuo užimamos visuomenėje padėties, profesijos, amžiaus ir kitų visuomenę skaidančių aspektų. Susirinkime ir diskutuokime apie aktualius, svarbius, įdomius dalykus mėgaudamiesi pačiu procesu, užuot pasidavę nuomonei, jog mokytis svarbu tik dėl diplomo, už jį sumokėjus krūvą pinigų. LUNI kviečia tobulėti, stiprinti kritinį požiūrį ir laisvai bendrauti. Įėjimas į Laisvojo universiteto užsiėmimus nemokamas.

Su menininku ir visuomenės kritiku Redu Diržiu susitiksime rugsėjo 4 d., penktadienį, 18 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, Vilniaus g. 41, Vilniuje.