pinigaiAnglų kalba – viena populiariausių kalbų pasaulyje ir tikrai populiariausia kalba verslininkų tarpe. Dėl to kiekvienas vertimų biuras kas dieną sulaukia daugybės užklausų apie verslo tekstų vertimą. Vertimo paslaugos kainuoja gana nemažai, tad kodėl patiems neprisėdus ir nepasimokius anglų kalbos. Jei turite bent pagrindus, jokio vertėjo tikrai nereikės. Šiandien norėtume supažindinti su keliais posakiais apie pinigus ir verslą, kurie galėtų būti naudojami verslo pokalbiuose tiek gyvai, tiek susirašinėjant neformaliai.

Cash cow – pažodžiui, grynųjų karvė. Šis posakis naudojamas apibūdinti klientus, kurie yra nuolatiniai įmonės pajamų šaltiniai. Lietuviškai turime posakį „melžiama karvė“, kuris yra šiek tiek susijęs su šiuo anglišku posakiu.

Chicken feed – pažodžiui, viščiukų maistas. Šis posakis vartojamas, kai norima pasakyti, kad pinigų suma yra labai maža ir nesvarbi.

Cost an arm/leg – pažodžiui, kainuoja ranką/koją. Terminas vartojamas apibūdinti labai brangų daiktą, arba daiktą, kuris yra beveik neparduodamas. Lietuviškai dažnai vartojame vieną žodį panašioje situacijoje – „neišsimokėsi“.

Squirrel away money – pažodžiui, „nuvoverinti pinigus“, tačiau lietuviškai taip sakyti negalima. Šis posakis reiškia susitaupyti pinigus per ilgą laiką. Kilo jis nuo voverių būdo kaupti maistą ir taip taupyti atsargas žiemai.

Pennies from heaven – pažodžiui, pinigai iš dangaus. Tai reiškia, kad pinigai buvo uždirbti be jokių pastangų. Lietuviškai terminas vartojamas dažniausiai iš neigiamos pusės – pinigai iš dangaus nekrenta, nors anglai tokioje situacijoje panaudotų kitą posakį – money do not grow on trees.

Worth two cents – pažodžiui, verta dviejų centų. Šis posakis yra vartojamas, kai siekiama sumenkinti kažkieno asmeninę nuomonę, pademonstruoti, kad ji nieko neverta.

Keep your head above the water – pažodžiui, laikyti galvą virš vandens. Smulkieji verslininkai taip apibūdina pastangas neprasiskolinti.

Loose your shirt – pažodžiui, pamesti marškinius. Lietuviškai turime posaky „paskutinius marškinius nuvilks“, apibūdinantį gobšius verslininkus, tačiau angliškai šis terminas vartojamas tada, kai kalbama apie visų turtų ir santaupų netekimą, kai yra viskas prarandama spekuliuojant arba nepamatavus rizikos.

Paid peanuts – pažodžiui, sumokėjo riešutais. Šis posakis apibūdina labai mažą algą arba atlygį. Lietuviškai sakome „moka grašius“.

From rags to riches – pažodžiui, nuo skudurų prie turtų. Tai posakis apie verslininkus, kurie buvo visiškai neturtingi ir tapo labai turtingais.

Saddled with debt – pažodžiui, pabalnotas skolos. Turima omenyje, kad paėmus paskolą, žmogus yra pakinkomas kaip arklys ir turi nešti sunkią skolos naštą. Lietuviškai kalbame apie „skolos naštą“.

Yra dar daugybė posakių, kurie susiję su pinigais ir negali būti verčiami tiesiogiai. Reikia ieškoti reikšmių idiomų žodynuose, literatūroje ir specializuotuose anglų kalbos leidiniuose, priešingu atveju tekstas atrodys labai keistas.