Prieš tapdamas radijo stoties „M-1”, televizijos laidų bei renginių
vedėju, Mindaugas Stasiulis studijavo Vilniaus pedagoginiame
universitete, lituanistikos fakultete. Neatsitiktinai VPU, Švitrigailos
bendrabučio, budėtojos su šypsena prisimena M. Stasiulį. Pasak ex
studento, pusė jo išsilavinimo priklauso būtent šiam bendrabučiui,
kadangi jame gyveno bohemiška kompanija, būsimi poetai, prozininkai,
muzikantai. Buitiniai koncertai, gitarų vakarai – tai buvo neatsiejami
dalykai M.Stasiulo bendrabučio kambaryje, kuriame, anot pašnekovo, buvo sudaroma opozicija visam likusiam pasauliui.